UFO: Odtajnione projekty

Sygnaliści i hakerzy utrzymują, że władze dysponują istotnymi informacjami na temat niezidentyfikowanych obiektów latających. Pewien patolog twierdzi, że przeprowadzał autopsje obcych.