UFO: Odtajnione projekty

Próba odpowiedzi na pytanie, czy na zlecenie amerykańskiego rządu powstała tajna organizacja MJ-12, której zadaniem było ukrywanie prawdy na temat spotkań z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi.