Triumf i upadek nazistów

Po odniesionej w Wielkiej Brytanii klęsce Hitler decyduje się na niespodziewany szturm na ZSRR w czerwcu 1941 roku. Nazistowski zamysł ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej zaczyna zataczać szerokie kręgi.