Triumf i upadek nazistów

Po porażce Niemiec w I wojnie światowej w kraju zaczyna panować wszechobecny niepokój i chęć dokonania zemsty. Większość ludzi zaczyna przypisywać odpowiedzialność i winę za trudną sytuację Żydom.