Tajne bronie II wojny światowej

II wojna światowa wymusiła udoskonalenie technologii umożliwiającej sianie zniszczenia z daleka. Bomby stały się bronią decydującą o przewadze jednej ze stron konfliktu.