Tajne bazy Hitlera

Zgodnie z wolą Heinricha Himmlera zamek Wewelsburg w Büren na terenie Niemiec w 1933 roku stał się tajnym miejscem szkoleniowym dla SS.