Tajne bazy Hitlera

W Górach Sowich znajduje się dawny hitlerowski kompleks. Jego ówczesne przeznaczenie do dziś pozostaje owiane tajemnicą. Ogromna podziemna budowla wybudowana została w latach 1943-1945. Uważa się, że zapewniła schronienie aż 27244 osobom.