Tajne bazy Hitlera

Po zajęciu Wysp Normandzkich w czerwcu 1940 roku Niemcy podjęli dzieło rozbudowy ich obrony lądowej. Prace zlokalizowane m.in. na wyspie Guernsey trwały przez około pięć lat.