Tajemnice ludzkości

Dokumentaliści przybliżają rolę zwierząt w rozwoju cywilizacji. Oswojenie gatunków stało się początkiem hodowli. Wielbłądy i konie zapewniały szybki transport. Zwierzęta przenosiły jednak też choroby.