Tajemnice ludzkości

Ludzie tworzyli monumentalne pomniki na cześć bóstw i władców. Wyzwania, jakie stanęły przed konstruktorami wymusiły postęp naukowy - rozwinęła się matematyka i technologie budowlane.