Tajemnice ludzkości

Dokumentaliści dowodzą, że pragnienie luksusu zmienia bieg historii. Poszukiwanie drogi morskiej do Indii, by transportować pożądane przyprawy, umożliwiło Kolumbowi dokonanie przełomowego odkrycia.