Tabu Polska

Chęć zmiany swojego wyglądu towarzyszyła już ludom pierwotnym. Dawniej tatuaże, przekłuwanie skóry czy drastyczne zabiegi wiązały się z praktykami religijnymi lub były oznaką wyższego statusu społecznego. Nieuzasadnione okaleczenia były uznawane za naruszenie obowiązujących norm. Autorzy odcinka przyglądają się współczesnym modyfikacjom wyglądu. Próbują odpowiedzieć na pytanie, jak daleko ludzie posunęli się w ozdabianiu swoich ciał.