Taaaki karp!

Dobiega końca siódma edycja programu, w którym Neil i Tom prezentują największe karpie królewskie na naszej planecie. Ryby te są hodowane w ośrodku Euro Aqua na Węgrzech, w którym padło wiele rekordów świata w odniesieniu do wielkości i wagi karpi.