Supersamochody

Władze włoskiej marki Maserati podjęły decyzję o wyprodukowaniu pierwszego od lat supersamochodu. Okaże się, czy to posunięcie przywróci firmie dawną świetność.