Starożytny Egipt - kroniki imperium

Kobiety w starożytnym Egipcie budziły szczególną fascynację. Były wśród nich królewskie matki, które pełniły funkcję regentek, ale też samodzielne królowe - jak Kleopatra, która rządziła imperium nad Nilem.