Starożytni kosmici

Pokazane zostaną miejsca, które mogą kryć bazy obcych. Od jaskini pod loden Antarktyki po piramidę pod zboczami Denali.