Starożytni kosmici

W dziejach ludzkości pojawia się wiele legend opowiadających o latających maszynach. Wzmianki o powietrznych pojazdach, zwanych wimanami, zawarte są w sanskryckich manuskryptach. Naukowcy wciąż nie znają odpowiedzi na pytanie, skąd się wzięły precyzyjne cięcia na megalitycznych kamiennych budowlach w Egipcie. Czy w starożytności rzeczywiście odwiedzali nas kosmici?