Starożytni kosmici

Wielkie kamienne rzeźby rozsiane po całym świecie nie przestają fascynować. Istnieje prawdopodobieństwo, że budowle te są nie tylko dorobkiem kulturowym, ale także dowodem na kontaktowanie się naszych przodków z obcymi.