Starożytni kosmici

Lue Elizondo, na podstawie obserwacji UFO, udało się wyodrębnić pięć charakterystycznych cech. Teraz badacz pracuje nad kolejną, szóstą, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla ludzkości.