Starożytni kosmici

Na całym świecie w dalszym ciągu dochodzi do odkryć wielu starożytnych przedmiotów, które stają się zagadką dla dzisiejszych archeologów. Niektórzy badacze uważają, że znalezione artefakty mogą sugerować, że na naszej planecie tysiące lat temu istniały zaawansowane cywilizacje pozaziemskie.