Starożytni kosmici

Giorgio Tsoukalos przyjrzy się dziesięciu stworzeniom, które kiedykolwiek wystąpiły w programie. Mogą one być dowodem na wizyty na ziemi obcych form życia.