Starożytne odkrycia

Autorzy programu próbują ustalić, ile naukowej prawdy jest w historiach biblijnych.