Starożytna apokalipsa

Teolodzy uważają, że opisane w Biblii zniszczenie Sodomy i Gomory to jeden z mitów Starego Testamentu. Opowieść jest alegorią boskiej zemsty za ludzką rozpustę na ziemi.