Skarby oceanu

Twórcy odcinka odkrywają wyspy Pacyfiku i prezentują zadziwiające historie z nimi związane.