Sekrety dawnych budowniczych

Niektóre wynalazki przodków pozwoliły odbywać długie podróże, dzięki możliwości dokładnego pomiaru czasu i określenia położenia miejsca docelowego.