Sekrety dawnych budowniczych

Ludzie od wieków pracują nad doskonaleniem i rozwojem broni, która pozwala uzyskać przewagę nad przeciwnikiem. Początkowo najprostsze włócznie z biegiem lat zastąpiono wyrafinowanymi pociskami dalekiego zasięgu.