Rzym: Powstanie i upadek cesarstwa

Cesarz Trajan postanowił odbudować zniszczone imperium i przywrócić mu dawną świetność i sławę.