Rzym: Powstanie i upadek cesarstwa

Jako władca Hiszpanii, Galii i Brytanii, Konstantyn okazał się wielkim przywódcą. Zmienił on na zawsze oblicze cywilizacji zachodniej, przewidując jednoczącą siłę religii chrześcijańskiej.