Rodzina królewska: Utrzymać koronę

Niektóre rodziny królewskie trzymały się wielowiekowych tradycji, inne zaakceptowały zmiany. Mimo różnego podejścia wielu z nich udało się zachować władzę.