Rodzina królewska: Utrzymać koronę

Mimo iż II wojna światowa dobiegła końca, miała różny wpływ na rodziny królewskie, zwłaszcza te powiązane z faszyzmem. Rolą królowej Elżbiety było podtrzymywanie niezachwianej wiary w monarchię w społeczeństwie.