Rodzina królewska: Utrzymać koronę

Badacze analizują królewskie archiwa z ostatnich stu lat, aby przybliżyć historię powstania, upadku i przetrwania rodzin królewskich na całym świecie. Po I wojnie światowej monarchie Niemiec i Rosji straciły trony. Niektórzy władcy, chcąc zachować swoje przywileje, poparli ideologię faszystowską. Po II wojnie światowej monarchie starały się ukryć swoją wojenną przeszłość, ale wielkie zmiany społeczne w latach 60. i 70. XX wieku zmusiły je do zmiany wizerunku pod groźbą utraty tronu. W latach 80. rodziny królewskie musiały się zmierzyć z wszechobecną prasą tabloidową. Współcześnie przedstawiciele nowego pokolenia królów i królowych, chcąc utrzymać swoje korony, muszą dbać o wizerunek zwyczajnych ludzi.