Rody przeklęte

Podobnie jak rodzina Kennedych w USA, włoska familia Agnelii miała ogromny wpływ na historię własnego kraju. Jednak i tu w kolejnych pokoleniach dochodziło do wielkich tragedii.