Reguły przetrwania

Każde mieszkające w dziczy zwierzę ma plan, który zapewnia mu przetrwanie. Jeśli chcą przeżyć, potrzebują strategii. Poszczególne stworzenia posiadają własne sprawdzone sposoby, do których należą: atakowanie przeciwnika, obrona przed nim, poszukiwanie partnera, by działaniem w grupie zwiększyć szanse na przeżycie, urządzanie polowań, a wreszcie - ochrona raz zajętego terytorium. Twórcy programu opowiadają o regułach przetrwania, wykorzystując materiały filmowe pochodzące z archiwów i wzbogacone o komputerowe grafiki. W ten sposób zamierzają pokazać najróżniejsze metody czy fortele, właściwe konkretnym gatunkom zwierząt, które te stosują, chcąc przetrwać jak najdłużej na dzikich terenach.