Ratownicy z Alaski

Pomocy ratowników potrzebują m.in. foka, która wpłynęła w plamę ropy, i oblepiony rybimi wnętrznościami kruk. Czasem ratowanie zwierząt to brudne zajęcie.