Punkty zwrotne II wojny światowej

Analiza ostatnich chwil wojny i wydarzeń, które nastąpiły po jej zakończeniu. Opis procesów norymberskich i przedstawienie kulis powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych.