Punkty zwrotne II wojny światowej

Program skupia się na dwudziestu latach, które nastąpiły po zakończeniu I wojny światowej i podpisaniu Traktatu Wersalskiego. Twórcy zastanawiają się, co doprowadziło do wybuchu kolejnej wojny.