Pułapki umysłu

Myśli i czyny człowieka nie zawsze są w pełni przez niego kontrolowane. Presja ze strony otoczenia potrafi nim zaskakująco manipulować.