Pułapki umysłu

Jason Silva pokazuje jak duży wpływ na określone zachowania człowieka mają bodźce z zewnątrz. W ramach przykładu prezentuje m.in. eksperyment z dwoma bliźniakami jednojajowymi, które ubiegają się o to samo stanowisko. Omawiając zasady działania perswazji, wyjawia też sztuczki i taktyki stosowane przez twórców reklam, marketingowców lub iluzjonistów.