Przestępcy śmiechu warci

Nie każdy kryminalista jest specjalistą. Wielu z nich kończy swoje akcje spektakularnymi porażkami i z własnej winy wpada w ręce policji. O zabawnej stronie przestępczości opowie aktor Joe Thomas.