Przeklęte skarby

Eksperci starają się rozwikłać tajemnice znalezisk, jak Terakotowa Armia czy diament Hope. Udadzą się m.in. do Staffordshire, gdzie gwałtowna burza doprowadziła do odkrycia skarbu.