Przedziwna planeta Ziemia

Przez 2 miliardy lat na Ziemi obecne były proste formy życia pozbawione mózgu. Wskutek ewolucji ludzie obdarzeni zostali niezwykłą inteligencją, która pozwala im odbywać loty w kosmos. Twórcy spróbują odpowiedzieć na pytanie, co sprawiło, że człowiek rozwinął procesy myślowe w tak zaawansowanym stopniu. Poszukają czynników, które spowodowały potrzebę abstrakcyjnego postrzegania rzeczywistości.