Przedziwna planeta Ziemia

Błękitna Planeta tylko pozornie wydaje się życiodajnym ekosystemem. Jej drugie, mniej znane oblicze, związane jest ze śmiercią. Bezwzględne reguły powodują, że wymieranie poszczególnych gatunków stanowi nieodłączną fazę ewolucji. Z uwagi na wciąż zmieniające się warunki na Ziemi, żywe organizmy wciąż muszą się dostosowywać. Istotą przetrwania jest zapewnienie ciągłości gatunku.