Przedziwna planeta Ziemia

Słońce, centralna gwiazda Układu Słonecznego, emituje strumień fal elektromagnetycznych oraz cząstek elementarnych. Okazuje się, że życie na Ziemi byłoby niemożliwe, gdyby jądro planety nie wytworzyło specjalnych warstw ochronnych. Ziemia chroni się przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych za sprawą atmosfery oraz dzięki złożonym procesom i zjawiskom pogodowym.