Przedziwna planeta Ziemia

Opowieść o początkach planety, która powstała w wyniku kosmicznej burzy po Wielkim Wybuchu. Za obecny kształt Ziemi odpowiadają kolejne katastrofy naturalne, które wielokrotnie mogły doprowadzić do jej zniszczenia. Tymczasem bombardowanie ciał niebieskich i długotrwałe opady atmosferyczne przyczyniły się do powstania pierwszych oceanów, a bliskie spotkanie dwóch planet nadało ostateczny kierunek rozwoju życia.