Projekt "Nazizm"

Igrzyska Olimpijskie w 1936 roku były dla nowego, nazistowskiego państwa sposobem na pokazanie się światu. Rozbudowana machina propagandowa przekonywała, że były to "nazistowskie igrzyska".