Postęp: historia ludzkości

Twórcy prześledzą historię pieniądza i spróbują odpowiedzieć na pytanie, dlaczego stał się on obsesją współczesnego świata. Dokumentaliści cofną się w czasie. Wiele lat temu ekspansja ludzi wpłynęła na rozwój handlu. Wymianę barterową zastąpił system walutowy, który doprowadził do szybkiego rozwoju globalnej gospodarki.