Postęp: historia ludzkości

Formy komunikacji wciąż się zmieniają. Współczesne, zaawansowane sposoby porozumiewania się połączyły ludzi na całym świecie. Komunikacja umożliwia wyrażanie siebie, przekazywanie wiedzy, ale także może być środkiem manipulacji.