Porzucone Konstrukcje

sezon 7

W tym odcinku przedstawione zostaną: baza szpiegów na Gibraltarze, pozostałości wojskowej placówki badawczej, antyczne zabytki we Włoszech oraz radziecka fabryka amunicji.