Porażka drapieżnika

Sawanny w Afryce są naturalnym poligonem. To tam drapieżniki sprawdzają swoje umiejętności. Nawet tak wytrawni łowcy jak lwy, krokodyle nilowe czy gepardy ponoszą czasem porażkę.