Poprawczak

Autorzy odwiedzają przestępców odbywających wyroki w zakładzie poprawczym. Niektórzy uczestnicy programu weszli w konflikt z prawem, handlując narkotykami. Na innych ciążą wyroki za pobicia.